Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Ananya Agarwal

Ananya Agarwal is a student of Economics and Finance of Ashoka University interning at Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation.